top of page
عر
En

2011-2002

עשור רביעי: התרחבות

עשור רביעי
עשור שלישי
העשור הראשון: יסודות
עשור ראשון
זכויות, לא הטבות

זכויות, לא הטבות

הזכות לדיור, הזכות לחינוך, הזכות לבריאות והזכות לקיום בכבוד – היום הן מובנות מאליהן ושגורות בשיח הציבורי. קל לשכוח שזה לא תמיד היה כך – גם לא אצלנו באגודה.

חוק זמני, כבר 20 שנה

חוק זמני, כבר 20 שנה

ב-2003 חוקקה הכנסת את "חוק האזרחות", שהתערב בזכות הכי בסיסית – לחיות עם בני המשפחה – וגזר על אלפי משפחות אומללות ומצוקה. כבר 20 שנה שאנחנו נאבקים בחוק, שאמור היה להיות זמני, ובימים אלה נכתב פרק חדש במאבק.

גדר ההפרדה

גדר ההפרדה

שורה של עתירות שהגשנו תוך זמן קצר הביאו לשינויים בתוואי גדר ההפרדה באזורים שונים, וצמצמו את הפגיעה בזכויות האדם של התושבים הפלסטינים. אבל בשטחים כמו בשטחים – ההצלחה תמיד חלקית מאוד.

במבוך הבירוקרטיה

במבוך הבירוקרטיה

הבירוקרטיה של משרד הפנים היא כלי מצוין להפרת זכויותיהם של מי שהמדינה לא חפצה בהם: בני משפחה של אזרחים.ות ישראלים.ות, מהגרי.ות עבודה, מחוסרי אזרחות, מבקשי מקלט ועוד. זה יכול להתיש, אבל אנחנו לא מתייאשים.

לעבוד עם כבוד

לעבוד עם כבוד

כשהיינו ילדים.ות למדנו ש"בשביל כבוד צריך לעבוד", אבל השינויים הרבים שחלו מאז בשוק העבודה הישראלי מאפשרים ניצול והשפלה של עובדות ועובדים, והיום עבודה במשרה מלאה ממש לא מבטיחה קיום בכבוד.

"עבדות מודרנית"

"עבדות מודרנית"

"אכן, אין להימנע ממסקנה - מסקנה כואבת ומבישה - כי העובד הזר הפך צמית של מעסיקו; כי הסדר הכבילה על כל שלוחותיו סגר על העובד הזר סביב-סביב; כי הסדר הכבילה יצר מעין-עבדות בגירסה מודרנית".

בדרך למחאה החברתית: דיור בר השגה

בדרך למחאה החברתית: דיור בר השגה

החל מ-2008 פעלנו משפטית וציבורית במסגרת הקואליציה לדיור בר השגה. עם השנים, המושג "דיור בר השגה" הוטמע בשיח הציבורי ובקרב קובעי המדיניות, והוכנסו התייחסות לדיור בר השגה לחוקי תכנון מרכזיים. אך המאבק רחוק מלהסתיים.

בזכותכם.ן

בזכותכם.ן

ב-2007 השיקה האגודה לראשונה בתולדותיה את אגודת ה"ידידים לזכויות האדם", בעשור וחצי שחלפו מאז הגדלנו משמעותית את שיעור התרומות שמקבלת האגודה מאזרחים.ות בישראל. אבל זה לא רק הכסף – זו הקהילה.

למען השן

למען השן

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נשארו טיפולי השיניים מחוץ לסל ביטוח הבריאות. במסגרת הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית פעלנו לקידום חזון שבו טיפולי שיניים יהיו נגישים לכל אזרח.ית בישראל, ובפרט לילדים ולזקנים.

חמישה עשורים של הזנחה

חמישה עשורים של הזנחה

הם מונים כשליש מתושבי ירושלים אבל מקבלים רק חלק קטן מהתקציבים. מטפלים בהם יותר מדי שוטרים ופחות מדי עובדים סוציאליים. מאז 2006 פועלת האגודה לצמצום האפליה וההזנחה של תושבי ירושלים המזרחית, המשפיעות על כל תחומי החיים.

התיק שאינו נגמר

התיק שאינו נגמר

כבר למעלה משני עשורים מלווה האגודה את תושביהם של 12 כפרים פלסטיניים בדרום הר חברון. הסיפור של "בג"ץ מסאפר יטא", שכונה לפני כן "בג"ץ שטח אש 918" ועוד לפני כן "בג"ץ שוכני המערות", מקפל בתוכו כמעט את כל עוולות הכיבוש.

bottom of page