top of page
عر
En

1991-1982

עשור ראשון: יסודות

עשור רביעי
עשור שלישי
העשור הראשון: יסודות
עשור ראשון
כך התחלנו

כך התחלנו

"[...] להבטיח את הגינות תהליכי הפעולה של המוסדות המשפטיים, לקדם אווירה של סובלנות מירבית של חילוקי דעות ולהתנגד לכל צורה של הסגת גבול זכויותיו של הפרט מכל צד שהוא – אלה יהיו בחלקן המטרות שהאגודה החדשה תציב לעצמה".

עתירה ראשונה לבג"ץ

עתירה ראשונה לבג"ץ

העתירה הראשונה שהגישה האגודה לבג"ץ, ב-1981, עסקה בדרישה לקבל רישיון כדי להוציא לאור עיתון, מכוח פקודת העיתונות – שאריות בספר החוקים מימי המנדט הבריטי. מי היה מאמין שייקח 37 שנים עד שנצליח לבטל את הפקודה...

נשיאים ראשונים

נשיאים ראשונים

ב-1976 נענה פרופ' הנס קלינגהופר לפנייה לכהן כנשיא הראשון של האגודה. גם בעשורים הבאים המשיכה האגודה וזכתה בנשיאים מרשימים ורבי פעלים.

אות אמיל גרינצוויג

אות אמיל גרינצוויג

ב-1981 החלה האגודה להעניק אות שנתי לאדם שתורם לקידום זכויות האדם בישראל. מאז ועד היום קיבלו את האות קשת רחבה של ארגונים ופעילים.ות, המשקפת את המאבק המתמשך להגנה על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים.

bottom of page