top of page
عر
En

2001-1992

עשור שלישי: פריצה

עשור רביעי
עשור שלישי
העשור הראשון: יסודות
עשור ראשון
עולות.ים לכנסת

עולות.ים לכנסת

חלק ניכר מפעילות האגודה הוא להבטיח שקול הזכויות יישמע בקביעות בתהליך החקיקה. אנו פועלים.ות פועלת לצמצום פגיעה בלתי מוצדקת ובלתי סבירה בזכויות האדם בהצעות חוק, וכן יוזמים.ות ותומכים.ות בהצעות חוק שמטרתן קידום זכויות האדם.

אנחנו על המפה

אנחנו על המפה

שינוי חברתי מושג לא רק באמצעות תקדימים משפטיים ועבודה בכנסת, אלא גם – ואולי בעיקר – דרך השפעה על הציבור הרחב ושינוי השיח הציבורי.

אשפוז פסיכיאטרי כפוי

אשפוז פסיכיאטרי כפוי

האגודה קידמה שינויי חקיקה והשיגה תקדימים משפטיים שקידמו משמעותית את זכויותיהם של א.נשים שאושפזו בכפייה.

עתירה באישון לילה

עתירה באישון לילה

על עתירה שנכתבה בכתב יד והוגשה באמצע הלילה, על סערה ציבורית ועל הכינוי שהדביק לנו רבין.

לא מוכרים

לא מוכרים

זהו סיפורם של אזרחים בלתי נראים. הם מהווים כרבע מאוכלוסיית הנגב ויושבים רק על 3% משטחו, ולמרות זאת המדינה מנסה לצמצם את נוכחותם במרחב. באופן שיטתי ובמשך שנים רבות נמנעים מהם זכויות ושירותים בסיסיים שכל אדם זכאי להם.

הטובות לטיס

הטובות לטיס

אליס מילר סיימה קורס טיס אזרחי ורצתה לשרת בצבא כטייסת. אורית קציר עבדה כטייסת בארצות הברית ורצתה לעבוד באל על. פנינה בן גיאת חלמה להתגייס למשטרה, ודנה שמשון, חובשת במשטרה, רצתה להתקדם לתפקיד מבצעי. כולן נבלמו – רק כי הן נשים, והחליטו לא לוותר.

טלטולים

טלטולים

"באולם השתררה דממה. עיני כולם היו נשואות לדן יקיר, שהשיב: 'כן'. וכאשר השופטים חזרו על השאלה, הוא חזר ואמר 'כן', ושוב 'כן', ובכל פעם ה'כן' היה חזק יותר ויציב יותר מקודמו. בעיני, זה היה רגע התפנית בדיון."

סיפורים קטנים-גדולים

סיפורים קטנים-גדולים

במהלך השנים טיפלנו באינספור מקרים פרטניים, שבהם אולי לא יצרנו תקדימים, אבל עזרנו למי שפנו אלינו במתן מידע, בהכוונה, ובמאבקים מול הרשויות או המעסיקים. עבור כל אחד ואחת מהם, ועבורנו באגודה, ההישג ה"קטן" הוא עולם ומלואו.

לא רצויים

לא רצויים

אימאן ועאדל קעדאן בסך הכל רצו לבנות בית להם ולבנותיהם ביישוב קציר. כשהם סורבו ועתרו לבג"ץ בסיוע האגודה, הם לא ידעו שהם עושים היסטוריה.

רעידת אדמה

רעידת אדמה

בדוח השנתי שפירסמה האגודה בסוף יוני 2000 נכתב: "שנה טובה לזכויות האדם". כעבור שלושה חודשים בדיוק החלה אינתיפאדת אל אקצה והתרחשו אירועי אוקטובר. התקופה הציבה בפני האגודה אתגרים חדשים.

bottom of page