top of page
عر
En

1950-1960

This is your Service description. Describe here what the service entails, benefits for users and any other important information.

1950-1960

This is your Service description. Describe here what the service entails, benefits for users and any other important information.

1950-1960

This is your Service description. Describe here what the service entails, benefits for users and any other important information.

1950-1960

This is your Service description. Describe here what the service entails, benefits for users and any other important information.

1950-1960

This is your Service description. Describe here what the service entails, benefits for users and any other important information.

יובל לאגודה לזכויות האזרח, 2022-1972

זכויות אדם – זה כל הסיפור

זהו סיפורה של האגודה לזכויות האזרח, שהחלה ב-1972 כארגון מתנדבים קטן ונטול משאבים וצמחה להיות ארגון זכויות האדם המוביל בישראל. אין פה יומרה למחקר היסטורי קפדני, אלא 50 ציוני דרך מתוך מגוון העשייה הענפה של האגודה ב-50 שנותיה. רצינו לספר את הסיפור שלנו, שבמידה מסוימת משקף גם את סיפורה של החברה בישראל.

האגודה פועלת בהתמדה להשגת שינוי חברתי ויכולה להסתכל כיום אחורה בסיפוק: היא מילאה תפקיד מרכזי בשינויים רבים שהתרחשו בתקופה זו ותרמה תרומה משמעותית וייחודית להגנה על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים. לצד ההישגים היו גם אכזבות, קשיים וטעויות. המאבק על זכויות האדם ועל הדמוקרטיה אף פעם לא נגמר. הוא יכול להיות סיזיפי, מתסכל ומתיש, אך איננו מוותרים.ות על הזכות להביט אחורה בגאווה ובעיקר להביט קדימה באופטימיות. הסיפור לא תם, הוא רק מתחיל...

עשור רביעי
עשור שלישי
העשור הראשון: יסודות
עשור ראשון
bottom of page